Professioneel blackjack

Dit blackjack systeem is een verfijnde vorm van de standaard telmethode. Het is belangrijk om te weten dat bij blackjack de 5 de ongelukkigste kaart is die men kan treffen. Hij biedt de minst goede kansen op een goed spel en is eigenlijk meer van nut voor de croupier omdat hij dikwijls tot een mislukking leidt. Daarom heeft de 5 in dit systeem ook de hoogste waarde namelijk + 31/2. De volgende minder prettige kaarten zijn de 4, 3, 2 en 6. Om het telsysteem te vervolmaken wordt een genuanceerder telling toegepast en wel volgens onderstaand overzicht.
blackjack-tellen-5

Een reeks van aas, heer, 4 aas, 9, 8 en vrouw in de eerste zeven kaarten brengt als totaal- 3, -21/2, 21/2, -3, 11/2, 0, -21/2 = –9. Een reeks van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, levert +9 op.

Maar het professionele rekenwerk houdt hier niet op. Het systeem is er op gebaseerd dat men een exact inzicht heeft in zijn kansen op elk moment van het spel. Om dit berekenen deelt men het totaal (+9 in dit geval) door het nog in het spel aanwezige aantal kaarten 9 : (52-7) = 1/5.

Dat is een opgaande breuk. maar in de meeste gevallen gaat dat niet op en wordt het berekenen een ingewikkelde zaak, daarom doet men het anders en wordt het totaal met 100 vermenigvuldigd in dit geval dus 9×100 = 900 : 45 (dat is het professionele cijfer) = 20. Wordt er met twee spellen gespeeld dan wordt het 900 : 97 = ca. 9. en in een spel met vier spellen 900 : 201 = ca. 41/2 Hoe hoger het professionele cijfer hoe hoger men bij het volgende spel de inzet kan maken. Zie de volgende tabel:

blackjack-tellen-6

Deze inzetmethode volgens het professionele cijfer komt weer terug op de basisstrategie voor blackjack en is bedoeld een systeem te geven dat voordeel oplevert. Oh zeker, het garandeert niet dat elk spel wordt gewonnen. maar door de wetenschappelijke onderbouw komt het er op neer dat wanneer men consequent volgens dit systeem speelt men tenslotte voordeel behaalt.

Anderzijds moet eerlijkheidshalve worden opgemerkt dat het maken van een studie van dit systeem en het zichzelf trainen zodat het gehele systeem zo eigen is geworden dat men er vlot mee kan spelen, een moeite, concentratie en voorbereiding vereist die de meesten van ons niet kunnen opbrengen.