Blackjack basis strategie

De techniek om een blackjack spel correct te spelen noemen we de ‘basisstrategie’. Om dit In de praktijk te kunnen brengen, moet u zich deze techniek eigen maken en in staat zijn de juiste tactiek toe te passen die in een bepaalde situatie nodig is. Dit is overigens niet zo’n enorme opgave als u misschien zou denken, want om te beginnen ligt het doen en laten van de croupier reeds vast en daar kunt u dus onder alle omstandigheden bij blackjack rekening mee houden.

OPEN DIRECT BLACKJACK SPEL, ONTVANG €100,- BONUS

 

Op deze pagina’s wordt deze blackjack basisstrategie nader in detail uiteengezet en het stelt de blackjack speler in staat om met redelijke kansen op succes deel te nemen aan het spel, ongeacht het systeem dat wordt gespeeld. (Amerikaans blackjack of Europees blacjack) en ongeacht met hoeveel spel kaarten. Dat is natuurlijk een goede basis voor online casino bezoek. Daar komt nog bij dat de werkelijk serieuze blackjack speler zijn kansen nog aanzienlijk kan verbeteren, wanneer hij een kaart-teltechniek gebruikt, zoals ik die later zal beschrijven.

Het feit, dat casino’s een leuk winstpercentage hebben ligt voor een belangrijk deel in het feit, dat het grootste deel van de casinobezoekers/ blackjack-spelers zonder enig systeem gewoon maar zonder verder nadenken het online blackjack spel spelen. Natuurlijk is en blijft een spel als Blackjack een kansspel, maar ook kansen zijn berekenbaar!

Verschillende blackjack experts, spelers en wiskundigen, te beginnen met de beroemde prof. Edward O. Thorp wiens succes in 1960 de casino’s van Las Vegas noodzaakte hun blackjack spelregels te veranderen, hebben heel wat gerekend, dikwijls met behulp van computers: Zij berekenden hoe men op de juiste wijze blackjack moet spelen. In al die verschillende mogelijkheden die zich bij Blackjack kunnen voordoen.

Uiteraard bestaan er hier en daar enige verschillen tussen de opvattingen van de verschillende experts, maar over het algemeen lopen hun lijnen wel parallel. Mijn basisstrategie is een samenvatting van de zienswijzen en de bevindingen van specialisten die een en ander onderzochten met behulp van computers. Deze bevindingen heb ik zelf uitgeprobeerd en hiermee toch aanzienlijk wat mee gewonnen.