Mogelijkheden en gebaren

blackjack-221-300x200In de meeste spelletjes zullen de eerste twee kaarten van een blackjack speler in waarde steeds liggen tussen 2 (aas +aas) of 20 (10 +10), uitgezonderd wanneer hij dadelijk 21 krijgt. Afhankelijk van wat een blackjack speler als eerste kaarten in handen krijgt heeft hij een viertal mogelijkheden:

  1. hij past en neemt er geen kaart bij;
  2. hij neemt wel een derde kaart;
  3. splitsen, hij heeft twee kaarten van gelijke waarde;
  4. dubbele~, hij . verdubbelt zijn inzet.

Wanneer iemand een kaart neemt en hij komt in totaal boven de 21 dan moet hij stoppen en heeft zonder meer verloren. Wanneer men totaal tussen 12 en 16 in hand heeft dan loopt men natuurlijk het risico met het nemen van nog een kaart boven de 21 te komen.

In het casino zijn er bepaalde standaard gebaren om uw bedoelingen aan de gever duidelijk te maken. Passen, geen kaart er meer bij willen hebben, geeft men aan door de vlakke hand boven de kaart heen en weer te bewegen. Nog een kaart nemen geeft men aan door het wenken met de hand op de zijkant geplaatst en de vingers naar zich toe bewegend. Natuurlijk mag men ook spreken en bijvoorbeeld zeggen: ‘Geen kaart meer’ of: ‘Nog een kaart’. Splitsen geeft men aan door de twee kaarten op enige afstand naast elkaar te leggen en de oorspronkelijke inzet in twee gelijke delen te verdelen. Het betekent, dat men eigenlijk met twee spelen speelt, elk met een eigen inzet. Dubbelen geeft men aan door de inzet te verdubbelen. Bij dubbelen mag men nog maar één kaart nemen. Splitsen en dubbelen doet men normaal wanneer men in de volgorde van de gever aan de beurt is. Meestal zal de gever zoiets ook aan de speler vragen, zeker, wanneer hij de speler niet kent en deze een nieuweling in het casino is. Wanneer men zijn spel splitst in twee spelen en men legt de kaarten als zodanig uit, dan is het spel rechts, het eerst aan de beurt.

Splitst men twee azen, dan mag men bij elk slechts één kaart nemen. Na het splitsen van azen geldt blackjack niet voor deze speler (de uitbetaling is in dat geval zoals die is voor 21, eigen geld voor elk spel), en de speler verhest, wanneer de gever blackjack heeft. Sommige casino’s staan een bepaalde vorm van dubbelen toe, wanneer men splitst. Heel prettig is, dat wanneer men in twijfel staat hoe te handelen, de gever altijd bereid is u als vakman van advies te dienen. Komt het voor dat de croupier het tekèn van een speler verkeerd interpreteert en bijvoorbeeld een kaart geeft, terwijl de speler dit niet wenst, dan zal de gever de toezicht houdende medewerker van het casino (tafelchef) er bij roepen, opdat deze een beslissing kan nemen ten opzichte van de verdere voortgang van het spel.

Bij online blackjack worden er geen gebaren gebruikt. De croupier kan u tenslotte niet zien. Als er live gespeeld wordt kan de gever nog wel een een seintje geven. Maar ga hier niet van uit.