Nevada blackjack

Zoals het diagram hieronder toont, zijn er 55 mogelijkheden tweekaartcombinaties waarmee men kan starten. In de acht gevallen aangegeven in rood en donkerroze dient men te passen en geen verdere stappen te doen, ongeacht welke kaart de croupier heeft. Het is duidelijk dat men niets doet wanneer men blackjack heeft of 20, 19 of een sterke 18 of 17.

Nevada blackjack

Hoe te handelen bij de verschillende blackjack spelcombinaties die men in hand kan krijgen wordt duidelijk in bovenstaande tabel. Zo dient men altijd te splitsen bij 8+8en aas+aas en altijd dubbelen op 11 punten. De vier tabellen laten zien wat men dient te doen bij al die verschillende startcombinaties. Uw besluit hangt af van de open kaart van de blackjack croupier (gever) die op de bovenste rij horizontaal voorkomt en de combinatie die uzelf in hand hebt en die te zien is in de linker verticale kolom.

Wat u hebt te doen kunt u zien als u vanaf de combinatie die u in hand hebt naar links gaat en vanaf de open kaart van de gever recht naar beneden. Op het kruispunt in de tabel vindt u het advies wat te doen. Dit soort tabellen geeft de basisstrategie voor het Nevada-blackjack spel. De mogelijke winstkansen van het huis nemen toe at naar er met meer spelen wordt gespeeld, maar de blackjack basisstrategie blijft hetzelfde.

Natuurlijk kunt u deze blackjack informatie meenemen in het casino en de tabellen raadplegen, maar in feite is het natuurlijk beter, wanneer u een en ander zo bestudeert, dat u uit het hoofd weet wat te moeten doen, zodat u als het ware in een reflex reageert! Als u op die manier kunt spelen, houdt u ook voldoende tijd en gelegenheid over om voldoende aandacht te kunnen schenken aan alles wat er verder gebeurt.

blackjack-schema-b blackjack-schema-c blackjack-schema-e blackjack-schema-f

De eerste twee tabellen a en b laten zien wanneer u met blackjack het best kunt splitsen of kunt dubbelen. De volgende twee tabellen c en d laten zien wat men moet doen in alle andere gevallen met een sterk en zwak spel. Tabel d bevat eigenlijk de combinaties die men het meest kan treffen. De andere tabellen hebben we eerst genomen, omdat het gemakkelijker is eerst de uitzonderingen onder de loep te nemen.

Voorbeeld: Wanneer splitsen? Wanneer u 2+2 in handen krijgt splitst u, wanneer de open kaart van de blackjack croupier een 4, 5, 6 of 7is. Zie de tabel. Prent goed in uw hoofd, dat 8+8 en aas +aas altijd wordt gesplitst, maar 4+4, 5+5 en 10+10 nooit. Hebt u gesplitst en speelt u dus verder met twee spelen, dan raadpleegt u de tabellen weer, nadat u de tweede kaart hebt ontvangen.

Stel de gever had een 4 en u had 2+2, u splitst en u krijgt daarna de volgende twee combinaties (i) 2+aas en Iii) 2+8. (i) Tabel c toont, dat u bij elk zwak spel tussen 13 en 17 een nieuwe kaart moet nemen. In dit geval hebt u13 dus neemt u een kaart. Stel dat is een 6 en u hebt dus nu 19 punten. Tabel b verwijst bij 19 naar tabel c of d en u ziet dat u moet passen.

(ii) Het tweede spellevert op 2+8. Dat is een situatie waarin men zou moeten dubbelen. (Even informeren of het casino dubbelen na splitsing toestaat.) Kijk naar tabel b en zie dat dubbelen wordt geadviseerd wanneer de gever een 4 heeft. Onthoudt u dat u altijd dubbelt op sterk 10, behalve wanneer de blackjack croupier een aas of 10 heeft. Andere dubbelmogelijkheden hangen af van de blackjack casinoregels. Er zijn er die dubbelen onder alle omstandigheden toestaan.

Stel dat spel (ii) 2+10 was geworden, dan zou u in tabel d moeten kijken voor een sterk spel. Hier ziet u dat 12 tegen 4, 5of 6 van de blackjack croupier als advies krijgt te passen. Als de blackjack croupier een andere kaart zou hebben dan krijgt u het advies verder te gaan en een nieuwe kaart er bij te nemen.

Tweederde van de combinaties die u in handen kunt krijgen vallen onder tabel d, dat gaat om sterke combinaties van minder dan 17 punten met geen mogelijkheden tot splitsen of dubbelen. Zoals u ziet is de eerste horizontale lijn helemaal vol rode hokjes, hetgeen betekent dat u zonder uitzondering met een totaal tot en met 11 altijd een kaart neemt, want u kunt niet boven de 21 komen.

Het wordt anders wanneer u 12 punten of meer hebt. Wanneer u een hele lage combinatie in hand hebt, zoals 5+3, 5+2, 4+4, 4+3, 4+2 en 3+2, kan het nodig zijn om zelfs meer dan 1 kaart te nemen al tot een redelijk aantal punten te komen. Recapitulerend mogen we stellen, dat al lijkt blackjack systeem-spelen ingewikkeld, de praktijk toont, dat men met een klein beetje ervaring, oefening en de echte wil men al heel gauw het systeem onder de knie krijgt.