Eenvoudig

De eenvoudige blackjack methode van kaarten tellen is gebaseerd op het in de gaten houden van kaarten met een waarde van 10 punten. Hoe meer hoge kaarten er in de stock overblijven bij de voortgang van het spel, hoe beter voor de spelers; hoe meer lage kaarten er overblijven hoe beter het is voor het casino.

Als er naar verhouding een hoger aantal kaarten in stock is van 10 of azen, hoe meer kans heeft de speler op een leuk spel in handen en ook als hij een kaart er bij neemt is de kans op een hoge kaart groot. Daar staat tegenover dat de blackjack croupier (gever) zich correct dient te houden aan de voorschriften en dus tot 16 een kaart er bij moet nemen. Hij loopt dan
meer kans om boven de 21 te komen en dus te verliezen.

Anderzijds heeft de gever een even grote kans op blackjack als de spelers. Wanneer het aantallage kaarten in de stock overheerst. dan is dat ongunstig voor de spelers. Lage kaarten helpen de gever. Natuurlijk kan hij ook fout gaan, maar meestal hebben de spelers al opgegeven.

Het eenvoudige blackjack telsysteem berust daarom simpel op het tellen van de azen en de kaarten met lO-waarde. Komen er in het begin veel lage kaarten tevoorschijn dan neemt in de rest het percentage hoge kaarten zodanig toe, dat men hoger kan inzetten. Omdat de kans om te winnen toeneemt. Normaal gesproken bestaat eenderde van het aantal kaarten
uit azen en kaarten met de lO-waarde. Komen er veel lage kaarten in het begin uit, dan wordt die verhouding al snel rond de 50-50.

Omgekeerd hetzelfde, komen er in het begin veel hoge kaarten uit, dan nemen de winstkansen voor de speler af en doet hij er goed aan minder risico te nemen. Hetzelfde principe gaat op ook als er met meer dan een spel wordt gespeeld. Het wordt in dat geval wel moeilijker. Ook wanneer er een blanke kaart in de stock wordt gestoken om aan te geven tot hoever er
wordt doorgegaan, maakt dat geen verschil. Want ruwweg berekend komt het er steeds op neer dat eenderde van de tijd er kaarten op tafel komen van een zekere middenwaarde. Eenderde van de tijd komen er veel hoge kaarten op tafel en de laatste eenderde veel lage kaarten.

Natuurlijk moet men van het basissysteem samen met dit eenvoudige kaartentellen geen wonderen verwachten. Maar het komt er wel op neer dat wanneer men systeemloos zou spelen, men veel meer spelletjes zou verliezen. Elk door het systeem te volgen gewonnen blackjack spel is meegenomen.