Afwijkende regels bij blackjack

Er zijn bij blackjack allerlei versies beschikbaar in het online casino en tegenwoordig ook in het live casino. Door alle varianten is er bij bepaalde versies ook sprake van regels die afwijken van de standaard. Bij het spelen in een online casino kun je bij de spelregels nagaan of er sprake is van standaard spelregels of dat er eventueel ook sprake is van afwijkende regels.

blackjack splits

Azen splitsen
Een afwijkende regel kan zijn dat er bij azen slechts eenmaal splitsen is toegestaan. De eerste twee azen kunnen dan gesplitst worden, maar mocht er een volgende aas gedeeld worden, dan geldt dat deze niet weer mag worden gesplitst. Dit is een afwijkende regel, want standaard is het wel mogelijk om azen verder door te splitsen,

1 keer splitsen
In het algemeen kan er ook een andere afwijkende regel zijn en dat betekent dat het in het geheel niet is toegestaan om door te splitsten. Bij twee dezelfde kaarten kan er dan één keer worden gesplitst, maar mag er bij nog een gelijke kaart niet meer worden gesplitst. Dit is een afwijkende regel die nadelig is voor de speler.

Kaarten dubbelen
Er kan een afwijkende regel zijn dat alle soorten kaarten mogen worden gedubbeld. Normaal gesproken kan dat alleen als de eerste twee kaarten in totaal 9, 10 of 11 punten zijn. Bij de afwijkende regel mag er met alle soorten eerste twee kaarten voor dubbelen worden gekozen. Er wordt bij dubbelen overigens wel altijd een risico genomen, zodat het voor beginnende spelers bij blackjack niet altijd verstandig is om met alle soorten kaarten te dubbelen.

Blackjack na splitsen
Bij het splitsen van twee tienen wordt doorgaans geen mogelijkheid meer voor het verkrijgen van blackjack geboden. Bij de afwijkende regel is er wel sprake van deze optie. Dat biedt de speler in dit geval dan ook een voordeel.

Na splitsen niet meer dubbelen
Bij blackjack is het doorgaans de standaard regel dat het mogelijk is om na het splitsen nog te dubbelen. De regel geldt dan voor beide handen. Er zijn echter casino’s waar het niet is toegestaan om na het splitsen nog te dubbelen. Ook dit kan weer nadelig zijn voor de speler.

Er zijn nog wel meer afwijkende regels van toepassing bij blackjack, maar het is niet altijd nodig om deze te weten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de hole card die vooral in Amerika wordt toegepast en daar eerder de standaard is dan afwijkend. Het gaat hierbij om het gegeven dat de dealer blackjack krijgt en dat een speler die gedubbeld heeft dan maar één keer de inzet verliest in plaats van de dubbele inzet.