Kaarten merken bij blackjack

Bij het spelen van blackjack in een echt casino worden er door een bepaalde groep spelers allerlei trucs uitgehaald om op een oneerlijke wijze veel geld te verdienen. In een online casino zijn hiervoor natuurlijk veel minder of zelfs geen mogelijkheden weggelegd en kunnen alleen strategieën gebruikt worden om het winstvoordeel zo groot mogelijk te maken. In het echte casino in Delaware zijn onlangs een aantal spelers aangehouden, die betrapt werden op het merken van de kaarten tijdens het spelen van blackjack.

Drie mannen aangehouden

In totaal zijn er drie mannen aangehouden, die deel uitmaakten van een grotere groep van oplichters, die er hun beroep van hebben gemaakt om casino’s op te lichten. Het Delaware Park Casino vormde de achtergrond van de arrestatie van de drie mannen vanwege spelbedrog. De drie mannen werkten samen tijdens het kaartspel, waarbij één van de mannen de taak op zich nam om de waardevolle kaarten, zoals de boer, vrouw, koning en tien te merken. Naast het merken van de kaarten bracht het gezelschap ook het kaartentellen in de praktijk en deze combinatie bleef de medewerkers van het casino niet onopgemerkt.

Kaarten tellen niet strafbaar

Kaarten tellen is niet strafbaar bij het spelen van blackjack, maar dat geldt niet voor het merken van de kaarten, waarbij er sprake is van doelbewust bedrog en oplichting. Het merken van kaarten is strafbaar in de casino’s in Las Vegas en in Atlantic City, maar ook in andere plaatsen en staten. Nadat de medewerkers van het casino in de gaten kregen dat er iets niet helemaal klopte aan de speeltafel, werd besloten om het trio via de monitoren in de gaten te houden. Al snel kwam het bedrog van het merken van de speelkaarten aan het licht, waarna de politie werd ingeschakeld.

View all contributions by