Blackjack automaten worden uitgebreid in New South Wales

In New South Wales was er altijd sprake van een limiet aan het aantal speelautomaten, zoals blackjack automaten, die in de verschillende clubs mochten worden aangeboden. Naar nu bekend is geworden, zal de limiet voor het aantal blackjack automaten en andere speelautomaten binnenkort verdwijnen. Dat betekent voor New South Wales dat de clubs de mogelijkheid hebben om meer speelautomaten, zoals blackjack automaten te plaatsen. Hierdoor kunnen er meer bezoekers tegelijk blackjack spelen, hetgeen de inkomsten naar verwachting ten goede zal komen. Dat was tot een lange tijd niet het geval, waardoor de clubs niet aan de wensen van alle bezoekers tegemoet konden komen.

Beperking speelautomaten opgeheven

De leider van de oppositie in New South Wales, Barry O’Farrell heeft zijn handtekening gezet onder het voorstel, dat moet leiden tot het opheffen van de beperking van speelautomaten in clubs. Naast de blackjack speelautomaten geldt het opheffen van de beperking aan het aantal speelautomaten ook voor andere casino spellen, zoals de roulette speelautomaat. Dit voorstel voor het opheffen van de beperking van speelautomaten schijnt overigens onderdeel te zijn van een pakket van andere maatregelen. Zo zal een andere maatregel er toe leiden dat er belasting wordt geheven over de speelautomaten en bovendien zullen er maatregelen genomen worden om bijvoorbeeld het Sydney’s Star City Casino te compenseren als het beperkingsverbod op speelautomaten voor clubs wordt opgeheven.

Minicasino’s in New South Wales

De politieke tegenstander van Barry O’Farrel is echter van mening dat het toestaan van de uitbreiding van onder meer blackjack speelautomaten in clubs zal leiden tot een wildgroei van minicasino’s in New South Wales. Deze wildgroei of explosie van het aanbod van speelautomaten is natuurlijk al lang in gang gezet door de mogelijkheid om online blackjack te spelen. De premier Kristina Keneally vreest echter dat elektronische blackjack en roulette verspreid worden aangeboden in de verschillende wijken en buitenwijken van New South Wales.

View all contributions by